BETON

Wytwórnia Betonów jest firmą specjalizującą się w produkcji betonów zarówno dla odbiorcy indywidualnego, jak również dla firm.  W naszej ofercie handlowej znajduje się pełna gama betonów odpowiadających wysokim wymaganiom jakościowym. Produkujemy betony wg normy PN-88/B-06250 w klasie od B-7,5 do B-60, wg Normy PN-EN 206-1:2003 od C8/10 do C 50/60 z zastosowaniem kruszyw naturalnych. Wytwarzamy również betony mogące charakteryzować się dodatkowymi właściwościami typu wodoszczelność (W2 – W10), mrozoodporność (F50 – F200), nasiąkliwość (od 4%), w różnych klasach konsystencji (wg normy PN-88/B-06250 w klasie od K1 do K5, wg Normy PN-EN 206-1:2003 od S1 do S5) oraz dla różnych klas ekspozycji środowiska eksploatacji.

Do produkcji naszych wyrobów stosujemy najwyższej klasy surowce posiadające aktualne badania i certyfikaty poświadczające ich jakość. Na beton oraz prefabrykaty wystawiamy deklaracje zgodności.

Dodatkowo w okresie zimowym mieszanka betonowa produkowana jest przy użyciu podgrzewanych składników (kruszywa, woda) oraz domieszki przeciwmrozowej.

Produkcja betonów i prefabrykatów jest na bieżąco nadzorowana przez  Laboratorium Zakładowe. W wyposażeniu Laboratorium znajdują się m. in. maszyny wytrzymałościowe, aparat do badania wodoszczelności betonu, komora do badań mrozoodporności, aparat do oznaczania zawartości powietrza w mieszance betonowej oraz inne sprzęty służące kontroli jakości mieszanki betonowej, betonu oraz surowców stosowanych w procesie produkcyjnym. Regularnie pobierane są próbki do badań. W szczególnych przypadkach laboratorium może skontrolować jakość mieszanki i pobrać próbki betonu bezpośrednio na budowie.

Nasze Realizacje

  • DSCF6066.jpg
  • DSCF7435.jpg
  • DSCF7436.jpg
  • DSCF7437.jpg
  • DSCF7439.jpg
  • DSCF7440.jpg
  • DSCF7443.jpg
  • DSCF7446.jpg
  • DSCF7457.jpg