Beton


lanie betonuDo produkcji naszych wyrobów stosujemy najwyższej klasy surowce posiadające aktualne badania i certyfikaty. W ramach oferty handlowej dostępny jest beton:

 • zwykły – produkowany z zastosowaniem kruszyw naturalnych wapiennych i dolomitowych, służący do wykonywania elementów konstrukcyjnych betonowych i żelbetowych;
 • mostowy – wytwarzany z wykorzystaniem kruszyw granitowych, spełniający surowe wymagania w zakresie norm i wytycznych dotyczących stosowania w budownictwie komunikacyjnym;
 • nawierzchniowy – produkowany z zastosowaniem kruszyw łamanych granitowych w 3 frakcjach, o wysokiej odporności na ścieranie oraz uderzanie, mrozoodporny, wodoszczelny i mało nasiąkliwy;
 • posadzkowy – powszechnie stosowany w budownictwie mieszkaniowym i przemysłowym do wykańczania podłóg;
 • hydrotechniczny – cechujący się wysoką wodoszczelnością oraz niskim ciepłem hydratacji i stosowany do masywnych konstrukcji, najczęściej przy budowie zbiorników wodnych;
 • kontraktorowy – charakteryzujący się wysoką ciekłością oraz wydłużonym czasem wiązania i przeznaczony do wykonywania pali, ścian szczelinowych, iniekcji, itp.;
 • lekki – wytwarzany z użyciem kruszywa lekkiego keramzytowego i przeznaczony do wykonywania konstrukcji betonowych pozwalających na obniżenie masy konstrukcji.

 

Mieszanki stabilizacyjne

Mieszanki stabilizacyjne wykonane są w oparciu o receptury przygotowane przez nasze laboratorium i znajdują zastosowanie przy:

 • stabilizacji gruntu,
 • wykonywaniu warstw konstrukcyjnych nawierzchni drogowych.
 • tworzeniu warstw wzmacniających, mrozoochronnych, odcinających,
 • budowie podbudów drogowych (zasadniczych i pomocniczych).