Kruszywa i piasek


sypanie kruszywaKruszywa są skalnym materiałem sypkim drobno bądź grubo ziarnistym, o pochodzeniu mineralnym, organicznym lub przemysłowym. Stosuje się je powszechnie w budownictwie: do produkcji zapraw i betonów oraz jako podkład pod nawierzchnie drogowe, stanowiąc podsypkę przy budowie dróg i torowisk.

Wykorzystuje się je przede wszystkim do tworzenia mieszanek betonowych i stanowią często nawet 70% objętości betonu. Ma to wpływ na ich właściwości, gdyż kruszywa posiadają odpowiedni stopień wilgotności oraz wysoką wytrzymałość. W budownictwie stosuje się również piasek, gdyż dzięki niemu można wykonać zaprawy murarskie, masy budowlane oraz nasypy.

Sektorem, w którym korzysta się z kruszyw na szeroką skalę, jest także drogownictwo. Używa się ich do wykonania korpusu drogi i jej poszczególnych warstw, przy pracach melioracyjnych i wykonywaniu odwodnień oraz obsypywania fundamentów, a także przygotowania podłoża pod układanie różnych elementów infrastruktury przesyłowej

 

Oferowane rodzaje kruszywa

W zależności od rodzaju betonu wykorzystujemy różne rodzaje kruszywa. W ofercie sprzedażowej Wytwórni Betonów Rafabet spółka z.o.o. znajdują się również surowce z własnych kopalni:

 • piasek kwarcowy z kopalni piasku w Sokolnikach:
  - kruszywo naturalne drobne, o uziarnieniu 0-2 mm,
  - kruszywo naturalne drobne uszlachetnione, o uziarnieniu 0-2 mm;
 • kruszywo dolomitowe z kopalni kruszyw drogowych w Osinach:
  - kruszywo łamane drobne, o uziarnieniu 0-2 mm,
  - kruszywo łamane drobne, o uziarnieniu 0-4 mm,
  - kruszywo łamane grube, o uziarnieniu 0-31,5 mm,
  - kruszywo łamane grube, o uziarnieniu 0-63 mm,
  - kruszywo łamane grube, o uziarnieniu 31,5-63 mm.